dilluns, 3 de desembre de 2012

L’HOSPITAL GENERAL DE VALÈNCIA: HISTÒRIA GRÀFICA D’UN RECINTE HOSPITALARI
Coincidint amb la celebració del V Centenari de l'Hospital General de València la biblioteca del MuVIM, amb la col·laboració amb la Biblioteca Pública de València, ha volgut mostrar l'evolució de l'antic recinte hospitalari des del segle XVIII fins a l'actualitat.

Ambdues biblioteques han recollit el sentir de molts usuaris i usuàries que han acudit a aquests centres bibliotecaris buscant informació i documentació sobre l'antic hospital: els seus orígens, la seua construcció i la seua evolució històrica.

L'Hospital General de València té el seu origen en 1409, quan un grup de prohoms de la ciutat de València, encoratjats per les paraules del pare Jofré, funden un centre d'hospitalitat per acollir als dements que vagabundejaven pels carrers de la ciutat. Un segle després, en 1512, de la unió de diversos centres d'hospitalitat existents a València es creava el Sant Hospital General.

L'exposició està formada per cinc reproduccions de plànols que ofereixen una visió històrica del recinte. El recorregut expositiu segueix una seqüència cronològica, començant amb el plànol de la ciutat de València del Pare Tosca i acabant amb el dels jardins del MuVIM de l'arquitecte sevillà Vázquez Consuegra d’aquest mateix any.

El plànol de Tosca, de principi del segle XVIII, ofereix una visió gràfica de la ubicació de l'hospital dins de la ciutat de València i, a continuació, un de mitjan el segle XVIII, de gran bellesa, realitzat per encàrrec del marquès de Malaspina en 1749. (Fig. de l'esquerra).


El tercer plànol és de mitjan segle XIX i, encara que de qualitats estètiques inferiors a l'anterior, té una força informativa significativa perquè en ell s'observen les noves construccions realitzades en el recinte, resultat de l'augment d'espais destinats a l'ensenyament de la Medicina, com per exemple el teatre anatòmic.

Continua el recorregut amb un plànol del segle XX, última representació gràfica de l'antic recinte hospitalari de 1963, després de ser abandonat pel trasllat al nou Hospital General, en l'avinguda Tres Creus. En aquest plànol es dibuixa la planta de l'edifici i les diferents fases d'enderrocament, assenyalades mitjançant diferents colors. Gràcies a la conscienciació ciutadana es va poder paralitzar la demolició just quan s'estava enderrocant la infermeria, actual Biblioteca Pública, inaugurada com a tal en 1979.

 
Acaba el recorregut amb un plànol dels jardins del MuVIM que ofereix una visió actual del recinte, i es completa amb una selecció de fotografies realitzades per Barberà Masip en la dècada dels anys vint. Aquestes fotografies mostren tant l'interior com l'exterior de les diferents dependències. (Fig. dreta: Inclusa, sala de bressols, 1927)

Aquesta mostra estarà exposada temporalment a l'avantsala de la biblioteca del MuVIM, i passarà amb caràcter permanent a la Biblioteca Pública. El nostre desig és que, igual que ocorre amb altres monuments de la ciutat, vegem algun dia aquests plànols reproduïts en un tipus de material durador i exposats en l'exterior formant part del mobiliari urbà dels jardins, com a memòria històrica del que va ser un dels edificis més emblemàtics de la ciutat de València.

Aquest projecte expositiu, fruit de la col·laboració entre la biblioteca del MuVIM i la Biblioteca Pública, no hagués estat possible sense la participació de l'Arxiu del Regne de València i la Direcció General de Patrimoni Cultural que han assumit la reproducció i emmarcat dels plànols. Una vegada més institucions culturals valencianes, Diputació i Generalitat, sumen esforços per impedir que es perda la memòria de la nostra pròpia història.